گزارش تصویری 📸| اجرای عملیات جدول کانیو جهت شیب بندی دفع آبهای سطحی خیابان شهید باقری

1402/09/23
132 بازدید