گزارش تصویری 📸| برگزاری آموزش امور خدمات شهری به شهروندان در مساجد با حضور مهندس نجار معاونت خدمات شهری در مسجد قبله شهرستان

1402/09/23
136 بازدید