گزارش تصویری 📸| برگزاری جلسه با حضور رییس اداره مخابرات جهت توسعه فیبر نوری ” اجرای شهر هوشمند “

1402/09/20
149 بازدید