گزارش تصویری 📸| پایان عملیات جدول گذاری و اجرای عملیات زیر سازی معابر شهری خیابان ظهوری ترشیزی ۳۶

1402/10/25
62 بازدید