گزارش ویدیویی| بازدید مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر بهمراه ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر کاشمر و مهندس هاشمی مدیر روابط عمومی شهرداری کاشمر از پروژه بامشار

1403/04/21
17 بازدید