گزارش ویدیویی 📸| شب گذشته ۳۰آبان‌ماه بازدید سرزده مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر از روند اجرایی عملیات بازسازی بازار روز شهرداری

1402/09/01
170 بازدید