🎥گزارش تصویری | اجرای پیاده روی سنگی بمنظور دسترسی مناسب دانش آموزان گرامی به مدرسه «حاشیه خیابان نسیم»

1402/09/25
60 بازدید