🎥گزارش تصویری| بازدید فرماندارشهرستان دکترشریعتمداری به همراه مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر و نماینده مجلس حاج آقای نیک بین و مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،کمیته امداد ،بهزیستی وراه وشهرسازی از روند اجرای مسکن ملی شهر کاشمر

1402/10/12
161 بازدید

⭕️🎥گزارش تصویری|
بازدید فرماندارشهرستان دکترشریعتمداری به همراه مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر و نماینده مجلس حاج آقای نیک بین و مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،کمیته امداد ،بهزیستی وراه وشهرسازی از روند اجرای مسکن ملی شهر کاشمر
در این بازدید شهردار کاشمر از حمایت همه جانبه شهرداری دراحداث مسکن ملی نام برد و گفت به منظور تسریع در روند اجرای مسکن شهر کاشمر آماده سازی سایت ۳۴هکتاری مسکن ملی را قبول کردیم وخوشحالیم که در کوتاهترین زمان آماده سازی این سایت را اجرا کردیم وهم اکنون متقاضیان می توانند با حضور در شهرداری نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نمایند در این بازدید اجرای عملیات ساخت ۱۴۰واحد از مسکن مددجویان محترم بهزیستی و کمیته امداد را قرارگاه امام حسن مجتبی ع را تفاهم کردند.
با پیگیری های مسئولین شهرستان و متقاضیان محترم عملیات ساختمانی در این سایت شروع شده وبا سرعت اجرا می‌شود.شرکت های خدماتی نیز عملیات مورد نظر را شروع کردند .
شهرداری تا کنون بیش از۱۸۶۰۰متر مربع از سایت را تسطیح ،۱۱۲۰۰مترمکعب برداشت خاک نباتی انجام شده و۱۵۶۰۰متر مکعب خاکبرداری و۶۴۰۰مترمکعب مخلوط ریزی وبیش از ۶۵۰۰متر جدول وکانیو اجرا شده است.

🔶روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر