🎥گزارش تصویری |بازدید میدانی مهندس نجار معاونت محترم خدمات شهری به همراه پرسنل گروه انضباط شهری (رفع سدمعبر) شهرداری کاشمر در معیت نماینده محترم انتظامی از محل جمعه بازار به جهت ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان فهیم شهرمان کاشمر و همچنین شنیدن صحبت های کسبه محترم مستقر در ان مکان و رسیدگی به مشکلات کسبه محترم

1402/09/25
141 بازدید