🎥گزارش خبری | به منظور جلوگیری از پرت قیر در این دوره مدیریت شهری سقف مخازن قیر شهرداری مسقف گردید.

1402/10/07
120 بازدید

🎥گزارش خبری |
خرید مجدد کارخانه قدیمی آسفالت شهرداری
مهندس کوهسرخی شهردار کاشمرگفت:
به منظور جلوگیری از پرت قیر در این دوره مدیریت شهری سقف مخازن قیر شهرداری مسقف گردید.

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر