🎥گزارش خبری | خرید مجدد کارخانه قدیمی آسفالت شهرداری

1402/10/07
171 بازدید

🎥گزارش خبری |
خرید مجدد کارخانه قدیمی آسفالت شهرداری
مهندس کوهسرخی شهردار کاشمرگفت:
با توجه به اینکه بابت بخشی از هزینه خرید کارخانه جدید آسفالت شهرداری کاشمر کارخانه قدیمی آسفالت شهرداری کاشمر به شرکت آذرپارس در دوره مدیریت شهری قبل فروخته شده بود.با پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر کارخانه قدیمی آسفالت توسط شهرداری خریداری و به مالکیت مجدد شهرداری کاشمر درآمد .

 

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر