🎥 تقدیر و تشکر یکی از شهروندان محترم وبافرهنگ‌ وقدرشناش محله قائم بابت اجرای عملیات آسفالت خیابان قائم ۳۲در روز ۲۲بهمن ماه با ارسال این کلیپ

1402/11/28
86 بازدید