📷گزارش تصویری| اتمام کارکفسازی وموزاییک فرش پیاده روضلع جنوبی خيابان امیرکبیر(حدفاصل حاشیه بلوارسیدمرتضی(ع)تا نبش کوچه امیرکبیر۲

1402/11/11
109 بازدید