📷گزارش تصویری| اجرای عملیات خط کشی های ترافیکی ( این عملیات با هدف افزایش ایمنی حرکت وسایل نقلیه خیابانی در سطح شهر کاشمر انجام گردیده است).

1402/12/27
49 بازدید