📷گزارش تصویری| ایین تقدیر و تکریم از بازنشسته شهرداری آقای محسن نصرتی پس از ۳۱ سال خدمت صادقانه

1402/12/29
17 بازدید