📷گزارش تصویری| تحویل دوچرخه به برندگان همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی توسط واحد فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر

1403/02/16
28 بازدید