📷گزارش تصویری| در راستای اجرای طرح مبلمان و سیما منظرشهری تعویض پایه چراغهای بولوار جمهوری اسلامی خدمتی دیگر از مجموعه مدیریت شهری

1403/02/03
17 بازدید