📷گزارش تصویری| دومین جلسه کارگروه نجات سرو کهن باغمزار با حضور مسئولین ادارات مرتبط و نمایندگان کمیسیون ماده ۷ ، در شهرداری کاشمر برگزار شد در این جلسه راهکارهای عملی برای بازیابی ، بهبود و احیاء درخت سرو کهنسال واقع در باغمزار کاشمر ، مورد بررسی قرار گرفت

1403/03/10
23 بازدید