📷گزارش تصویری| عملیات‌نصب جدول درادامه مبحث عقبنشینی معابر(ضلع شمالی مسجد ۱۴ معصوم)

1403/02/31
25 بازدید