📷گزارش تصویری| عملیات نصب جدول کانیووسط جهت هدایت آبهای سطحی کوچه قائم ۵/۱(کوچه آل طاها)

1402/09/14
128 بازدید