📷گزارش تصویری/نصب تله های فرومونی جهت کنترل آفت پوستخوار کاج – جذب حشرات در طی ۲۴ ساعت در تله های نصب شده در پارک قائم جنوبی

1402/07/23
221 بازدید