📷گزارش تصویری| دیدار شهردارمحترم کاشمر با مدیر کل محترم راه وشهرسازی استان خراسان رضوی ومعاونین محترم مدیر کل راه وشهرسازی استان

1402/03/13
258 بازدید

📷گزارش تصویری| ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ دیدار شهردارمحترم کاشمر آقای مهندس کوهسرخی با مدیر کل محترم راه وشهرسازی استان خراسان رضوی آقای مهندس داعی ومعاونین محترم مدیر کل راه وشهرسازی استان

🔻 در این نشست وجلسه یک ونیم ساعته که از ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ شروع شد موضوعات مربوط به شهرداری کاشمر وراه وشهرسازی از جمله مطالبات شهرداری ،مسکن مهر ،نهضت ملی مسکن،طرح تفصیلی کاشمر ومشکلات موجود طرح،بازتنظیم پهنه های تراکمی شهر،حدنصاب قطعات ،افزایش محدوده شهر و…مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت ودستورات لازم توسط مدیر کل محترم راه وشهرسازی استان به معاونین صادرگردید.

✅ کاشمر،شهرزیبا-شهردانایی -باشهروندانی پرافتخار

 

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر