📷گزارش خبری |خبرخوش برای شهروندان عزیز کاشمر درخصوص اجرای عملیات آسفالت مسیر لاین شرقی خروجی کاشمر به سمت ریوش پس از پل

1402/11/22
69 بازدید

 

📷گزارش خبری |خبرخوش برای شهروندان عزیز کاشمر
مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر گفت :
باتوجه به درخواست های بجای شهروندان عزیزوبا پیگیری بعمل آمده از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بمنظور اجرای عملیات آسفالت مسیر لاین شرقی خروجی کاشمر به سمت ریوش پس از پل که عملیات جدول گذاری آن در گذشته انجام شده است.
🔹بابت اجرای عملیات حدود ۲۳۰۰۰ متر مربع آسفالت به ضخامت ۱۰سانتی متردردولایه آسفالت
🔹 تامین قیر به میزان حدود ۳۲۰تن بابت اجرای قیرپریمکت وقیرتک کت وقیر مورد نیاز بابت ۲۳۰۰۰متر مربع در دولایه به ضخامت کل ۱۰سانتی مترتفاهمنامه ای فی‌مابین شهرداری کاشمر واداره راهداری و حمل و نقل جاده ای منعقدشد.مقررگردید قیرمورد نیاز توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تحویل شهرداری گردد و شهرداری نیز عملیات آسفالت را اجرا نماید.
🔸 البته تاکنون جهت مسیر فوق قیری تحویل شهرداری کاشمر نشده است. به محض تحویل قیر عملیات قیر پاشی وآسفالت آن شروع خواهد شد.

✅کاشمر،شهرزیبا-شهر دانایی-باشهروندانی پرافتخار

#شهرداری_کاشمر
#افتخارما_خدمت_به_مردم
#گزارش_به_مردم

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر

@kashmar_shahrdari