📷گزارش ویدئویی| عیادت مهندس کوهسرخی شهردار کاشمر و پرسنل شهرداری از آتش‌نشان حادثه دیده در ماموریت

1403/02/10
28 بازدید