📸گزارش تصویری|برگزاری کمیسیون بند14ماده55قانون شهرداریها(بناهای مخاطرآمیز)، باحضورمقام قضایی، و حضور ریاست نظام مهندسی وحضورکارشناسان شهرسازی،مالی، خدمات ایمنی وآتش نشانی،خدمات شهری،معاونت خدمات شهری نیروی انتظامی،وباحضورریاست اداره برق وریاست اداره اوقاف وامورخیریه

1402/07/27
193 بازدید

📸گزارش تصویری|

برگزاری کمیسیون بند14ماده55قانون شهرداریها(بناهای مخاطرآمیز)،باحضورمقام قضایی،وحضورریاست نظام مهندسی وحضورکارشناسان شهرسازی،مالی،خدمات ایمنی وآتش نشانی،خدمات شهری،معاونت خدمات شهری نیروی انتظامی،وباحضورریاست اداره برق وریاست اداره اوقاف وامورخیریه،
امروزچهارشنبه مورخ26مهرماه
درمحل معاونت خدمات شهری

#شهرداری_کاشمر
#افتخارما_خدمت_به_مردم
#گزارش_به_مردم

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر

@kashmar_shahrdari