📸گزارش تصویری|📸 آماده سازی مسیرپیاده روی خانوادگی ومحل برگزاری مراسم به همت پرسنل خدوم شهرداری در واحدهای خدمات شهری شهرداری کاشمر. 1403/02/12

1403/02/16
23 بازدید