📸گزارش تصویری|📸 برگزاری جلسه کمیسیون بند20ماده55قانون شهرداریها(مشاغل مزاحم)

1403/02/01
29 بازدید

📸گزارش تصویری|📸

برگزاری جلسه کمیسیون بند20ماده55قانون شهرداریها(مشاغل مزاحم)باموضوعیت رسیدگی به رفع مزاحمت کسبه و مشاغل جوشکاری و تعمیرگاه های بلوار جمهوری اسلامی ایران و خیابان 12 فروردین مورخ 29 فروردین 1403 درمحل معاونت خدمات شهری باحضورتمامی اعضای کمیسیون برگزارگردید.
1403/01/29

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر