📸گزارش تصویری|📸 نصب و تحویل 7 عدد نیمکت تاشو به بلال فروشان ابتدای فاز2 بلوارسید مرتضی(ع)

1402/11/03
90 بازدید