📸گزارش تصویری| بازدید از ملک مخاطره آمیز و زمین مورد مزاحمت های مردم ،مشمول بنده ۱۴ماده ۵۵ واقع در خیابان نیازمند ۴ ضلع جنوبی بازار روز با حضور مهندس نجار معاونت خدمات شهری و واحد گشت نیروی انتظامی به منظور رفع مزاحمت معتادین متجاهر و حیوانات بلاصاحب

1402/08/07
142 بازدید