📸گزارش تصویری| بازدید سرزده ناظرین عالی شبکه دامپزشکی استان به همراه مهندس نجار معاونت خدمات شهری از روند اجرایی و بهداشتی کشتارگاه دام و بررسی موانع و مشکلات موجود، بازدید از روند انجام کارهای عمرانی و دستورات لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود

1402/08/02
92 بازدید