📸گزارش تصویری| برگزاری جلسات کمیسیون بند20ماده55قانون شهرداریها(بناهای مخاطرآمیز)

1402/08/30
88 بازدید

📸گزارش تصویری| برگزاری جلسات کمیسیون بند20ماده55قانون شهرداریها(بناهای مخاطرآمیز)،باحضورمقام قضایی،کارشناس اداره اوقاف ،معاونت خدمات شهری در محل خدمات شهری با موضوع بناهای مخاطره آمیز سطح شهر و رسیدگی به وضعیت ملک ها برگزار شد.