📸گزارش تصویری| برگزاری کمیسیون بند14ماده55قانون شهرداریها باحضورعضوقضایی ، سایراعضا و کارشناسان مربوطه و ریاست اداره میراث وگردشگری شهرستان درمحل معاونت خدمات شهری برگزارگردید

1402/08/07
110 بازدید