📸گزارش تصویری|| شروع عملیات نصب جدول کانیو بغل جهت پیاده روسازی ضلع جنوب خیابان شهیدترابی حدفاصل ترابی ۱به سمت ابتدای خیابان سلمان فارسی

1402/04/09
357 بازدید