خدمتی دیگر از شهرداری کاشمر، جناب نژاد رحیم ریاست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشمر در خصوص کمیسیون بند14 ماده 55 قانون شهرداریها و تامین امنیت جانی شهروندان و دفع خطرات احتمالی از بناهای مخاطره آمیز توضیحاتی را ارائه دادند.

1403/02/04
46 بازدید