🎥گزارش ویودیویی | گفتگو با اهالی خیابان امام خمینی(ره)1 در خصوص تخریب این 3ملک مخاطره آمیز و مشکلات موجود

1402/10/02
198 بازدید

 

🎥گزارش ویودیویی | 🎥
گفتگو با اهالی خیابان امام خمینی(ره)1 در خصوص تخریب این 3ملک مخاطره آمیز و مشکلات موجود، با توجه به مخاطره آمیز بودن این ملک حسب دستورمقام محترم قضایی به استنادبند14ماده55قانون شهرداریها(بناهای مخاطرآمیز)باعنایت به اخطاریه های متعدد صادره به مالکین و مهلت مناسب تعیین شده برای رفع خطر توسط مالکین و بی توجهی مالکین نسبت به رفع خطر در موعد تعیبن شده جمعه 24 آذرماه در اجرای دستورمقام محترم قضایی وقانون مذکوررفع خطر گردید.
مهندس کوهسرخی دراین خصوص گفت در این دوره مدیریت شهری تاکنون بیش از ۴۰واحد فرسوده ومخاطره آمیز تخریب وبازگشایی مسیر انجام شد.
#شهرداری_کاشمر
#برای_خدمت_برای_مردم
#افتخارما_خدمت_به_مردم
#اندیشه_نو

.🔹 سایت:

صفحه نخست


.
🔹کانال تلگرام:
https://t.me/kashmar_shahrdari
.
🔹اینستاگرام
https://instagram.com/kashmar_shahrdari
.

🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر