آرشیو

📸گزارش تصویری📸|     ریگلاژ و هموار سازی پیاده روی حاشیه بلوار معلم؛معلم5 در طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل سیار و فصلی توسط واحد سدمعبر و حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر

📸گزارش تصویری📸| ریگلاژ و هموار سازی پیاده روی حاشیه بلوار معلم؛معلم5 در طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل سیار و فصلی توسط واحد سدمعبر و حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر

1403/02/03

📸گزارش تصویری📸| ریگلاژ و هموار سازی پیاده روی حاشیه بلوار معلم؛معلم5 در طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل سیار و فصلی توسط واحد سدمعبر و حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر ۱۴۰۳/۰۱/۳۱   🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر

📸گزارش تصویری📸|     نصب داربست و سایبان در حاشیه بلوار جانبازان بعد از میدان شهدای ناجا در طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل سیار توسط واحد سدمعبر حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر

📸گزارش تصویری📸| نصب داربست و سایبان در حاشیه بلوار جانبازان بعد از میدان شهدای ناجا در طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل سیار توسط واحد سدمعبر حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر

1403/02/03

📸گزارش تصویری📸| نصب داربست و سایبان در حاشیه بلوار جانبازان بعد از میدان شهدای ناجا در طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل سیار توسط واحد سدمعبر حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری کاشمر ۱۴۰۳/۰۱/۳۱   🔶مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر